BIOLOG TERENOWY

Biolog terenowy (ang. field biologist) to osoba, która wraz z wyznaczonym pracownikiem zakładu produkcyjnego dokonuje inspekcji przedsiębiorstwa produkującego lub przetwarzającego żywność. Podczas audytu biolog terenowy określa warunki, które sprzyjają rozmnażaniu szkodników i ocenia pracę zewnętrznej firmy, która zajmuje się w zakładzie monitorowaniem oraz zwalczaniem różnych szkodników. Biolog terenowy definiuje także sposoby zwiększenia skuteczności ochrony przed szkodnikami.

Zgodnie z przepisami prawnymi biolog terenowy ma za zadanie określenie realnych zagrożeń, z jakimi ma do czynienia przedsiębiorstwo. Inspekcja ma na celu ocenę pracy i sporządzenie szeregu zaleceń związanych z pracą zewnętrznej firmy zajmującej się monitoringiem i likwidacją szkodników.

Najważniejsze zadania biologa terenowego: 

  • Określenie aktywności szkodników na terenie zakładu produkcyjnego, a także jego otoczenia.
  • Sprawdzenie jakości pracy technika DDD, który sprawuje kontrolę nad danym zakładem. Biolog terenowy wyłapuje wszelkie zaniedbania i niedociągnięcia pracownika firmy DDD.
  • Sprawdzenie budynku pod względem szczelności oraz doradztwo w zakresie sprzątania, układania oraz zabezpieczania zakładu przed gryzoniami.
  • Dokładna kontrola dokumentacji dotyczącej ochrony przed szkodnikami oraz oceny systemu kontroli szkodników.
  • Doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz ewentualnymi zagrożeniami.
  • Sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu. Raport kontrolny zawiera wszelkie wysunięte wnioski, oceny i sugestie.