DEAWIONIZACJA

Ptaki miejskie, które żyją na wolności często gromadzą się w bardzo liczne grupy i wydalają odchody. Te natomiast niszczą budynki oraz samochody. Zwierzęta są hałaśliwe i niszczą roślinność oraz mogą przenosić patogenne choroby, które są przenoszone drogą powietrzną, pokarmową lub poprzez bezpośredni kontakt.

Ptaki miejskie są uznane za zwierzęta udomowione. Często są dokarmiane i nie boją się człowieka, lecz ich zbyt duża ilość może negatywnie wpłynąć na otoczenia.

Najczęściej borykamy się z natrętnymi gołębiami. Przenoszą one patogeny chorobotwórcze, a w ich odchodach rozwijają się grzyby, bakterie patogenne, ptasie kleszcz i inne, które mogą przenieść się do mieszkań lub biur będących w pobliżu.

Metody zwalczania ptaków

Skutecznymi metodami zabezpieczenia budynków przed ptakami są:

  • zakładanie kolcy przeciw ptakom,
  • odstraszacze wizualne i ultradźwiękowe,
  • zabezpieczające siatki.