Pest Control - Deratyzacja - Usługi DDD - Dezynsekcja

KRETY WROCŁAW - ZWALCZANIE KRETÓW

Infestacja kretami może stanowić poważny problem dla mieszkańców Wrocławia i ich otoczenia. Te niewielkie ssaki, znane ze swojej zdolności do kopania tuneli i nory, mogą powodować szkody w ogrodach, parkach, terenach zielonych oraz infrastrukturze. Wprowadzenie odpowiednich metod zwalczania jest kluczowe dla minimalizowania skutków infestacji kretami. W tej sekcji przedstawimy definicję i charakterystykę kretów oraz omówimy problem infestacji tymi ssakami we Wrocławiu.

Definicja i charakterystyka kretów

Krety to niewielkie ssaki z rodziny kretowatych, posiadające mocne przednie łapy i silne szpony, które doskonale sprawdzają się do kopania. Są one dobrze przystosowane do życia pod ziemią i budowania systemów tuneli i nor. Charakterystyczne cechy kretów to:

 • Masywna budowa ciała i krępe kończyny.
 • Krótkie, gęste futro o szaro-brązowym lub czarnym zabarwieniu.
 • Małe oczy i uszy ukryte pod futrem.
 • Wydłużona, walcowata sylwetka.

Krety prowadzą samotny tryb życia i są aktywne głównie nocą. Ich dieta opiera się na bezkręgowcach, takich jak dżdżownice, owady i larwy, które znajdują w glebie. Kopiąc tunele, kreci umożliwiają wentylację gleby i przyczyniają się do jej przewietrzania.

Problem infestacji kretami we Wrocławiu

Infestacja kretami jest powszechnym problemem we Wrocławiu, szczególnie w obszarach wiejskich, ogrodach i terenach zielonych. Krety kopiąc tunele i nory, powodują szereg szkód, takich jak:

 • Uszkodzenia roślin i upraw w ogrodach i parkach.
 • Zniszczenie trawników, tworzenie charakterystycznych kopczyków ziemi.
 • Podkopanie fundamentów budynków, murów i infrastruktury.
 • Zasiedlanie terenów rekreacyjnych i zagrażanie bezpieczeństwu ludzi w przypadku uszkodzeń ścieżek czy boisk.

Infestacja kretami może być frustrująca i prowadzić do poważnych strat finansowych oraz estetycznych. Dlatego istotne jest podjęcie działań mających na celu zwalczanie kretów i minimalizowanie skutków ich obecności.

W kolejnych sekcjach omówimy metody zwalczania kretów, zasady ich stosowania oraz możliwości skorzystania z profesjonalnych usług deratyzacyjnych we Wrocławiu.

POZNAJ KRETA

Kolejną istotną kwestią w zwalczaniu kretów we Wrocławiu jest poznanie głównych gatunków kretów spotykanych w tym regionie oraz ich zwyczajów i trybu życia. Ta wiedza pozwala lepiej zrozumieć te zwierzęta i dostosować metody zwalczania do ich specyficznych cech.

Główne gatunki kretów spotykane we Wrocławiu

W rejonie Wrocławia można spotkać kilka gatunków kretów, z których najczęściej występują:

 1. Kret europejski (Talpa europaea) – Jest to najpospolitszy gatunek kreta w Europie, w tym także we Wrocławiu. Ma charakterystyczne szaro-brązowe futro i osiąga długość około 15-20 cm.

 2. Kret śródziemnomorski (Talpa caeca) – Jest mniejszy od kreta europejskiego i ma bardziej rudobrązowe futro. Spotykany jest głównie w południowych regionach Europy, ale również może występować we Wrocławiu.

 3. Kret północny (Talpa altaica) – Jest to większy gatunek kreta, o długości ciała dochodzącej do 30 cm. Spotykany jest głównie w północnych regionach Europy, ale występuje także w niektórych obszarach Wrocławia.

Wszystkie te gatunki mają podobne zwyczaje i tryb życia, co omówimy w kolejnym punkcie.

Zwyczaje i tryb życia kretów

Krety są zwierzętami naziemnymi, które spędzają większość swojego życia pod ziemią. Oto kilka istotnych informacji na temat ich zwyczajów i trybu życia:

 • Tunele i nory: Krety budują rozległe systemy tuneli i nor, które służą im jako terytoria, miejsca żerowania i schronienia. Kopiąc tunele, mogą przemieszczać się pod ziemią, pozyskiwać pokarm i chronić się przed drapieżnikami.

 • Dieta: Kret żeruje głównie na bezkręgowcach, takich jak dżdżownice, larwy owadów i ślimaki. Żywią się również innymi drobnymi zwierzętami, jak myszy czy norniki, które czasem wpadają do ich tuneli.

 • Tryb życia: Krety są aktywne głównie w nocy, ale mogą być widoczne również w ciągu dnia. Ze względu na swoją samotną naturę, kret rzadko wychodzi na powierzchnię, chyba że szuka nowego terytorium lub jest zmuszony do tego przez działalność człowieka.

 • Rozmnażanie: Okres rozrodczy kretów przypada na wiosnę i lato. Samica rodzi młode w podziemnych gniazdach, które opuszcza po kilku tygodniach.

Poznanie zwyczajów i trybu życia kretów jest istotne, ponieważ umożliwia lepsze zrozumienie ich zachowań i dostosowanie strategii zwalczania do ich specyficznych cech. W kolejnych sekcjach omówimy metody zwalczania kretów oraz wybór odpowiednich środków, uwzględniając te informacje.

Potencjalne zagrożenia związane z kretami

Infestacja kretami we Wrocławiu może prowadzić do różnych zagrożeń i szkód. Oto dwa główne obszary, w których kret może powodować problemy:

Szkody w ogrodach, parkach i terenach zielonych

Krety często powodują szkody w ogrodach, parkach i terenach zielonych. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych zagrożeń:

 • Uszkodzenie roślin: Krety kopiąc tunele i nory, mogą niszczyć systemy korzeniowe roślin. Może to prowadzić do obumierania roślin, zamierania trawników i ogólnego osłabienia zdrowia roślin.

 • Tworzenie charakterystycznych kopczyków ziemi: Kret kopiąc tunele, wyrzuca ziemię na powierzchnię w postaci kopczyków. To powoduje nieestetyczny wygląd ogrodu lub terenu zielonego.

 • Zakłócanie układu terenu: Systemy tuneli kretów mogą powodować niestabilność podłoża, co z kolei prowadzi do osuwisk, uszkodzeń murów oporowych lub zniszczeń ścieżek.

Uszkodzenia infrastruktury i sieci podziemnych

Infestacja kretami może stanowić poważne zagrożenie dla infrastruktury i sieci podziemnych. Poniżej wymieniamy kilka potencjalnych problemów:

 • Podkopywanie fundamentów budynków: Kret, kopiąc swoje tunele, może podkopywać fundamenty budynków, co prowadzi do ich osłabienia i możliwych uszkodzeń strukturalnych.

 • Uszkodzenia sieci podziemnych: Kret może kopiąc tunele naruszać sieci kabli, rur wodociągowych, kanalizacyjnych lub innych istotnych infrastruktur podziemnych. To może prowadzić do awarii, wycieków lub innych poważnych problemów.

 • Zagrożenie bezpieczeństwa: Infrastruktura podziemna osłabiona przez działalność kreta może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, zwłaszcza w przypadku osuwania się terenu lub awarii sieci.

Zwalczanie kretów we Wrocławiu jest istotne, aby minimalizować te zagrożenia i szkody. W kolejnych sekcjach omówimy metody zwalczania kretów oraz przygotowanie do deratyzacji w celu skutecznego rozwiązania problemu infestacji kretami.

Metody zwalczania kretów

Istnieje kilka skutecznych metod zwalczania kretów, które można zastosować w celu redukcji populacji i minimalizacji szkód spowodowanych przez te zwierzęta. Oto kilka najpopularniejszych metod:

 • Kretolapki: Kretolapki są jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania kretów. Są to specjalne urządzenia umieszczone w tunelach kreta, które go schwytają. Kretolapki mogą mieć różne konstrukcje, takie jak pułapki z zaciskiem lub pułapki dławikowe. Istotne jest odpowiednie umieszczenie kretolapek w pobliżu tuneli i nory kreta oraz regularna kontrola i opróżnianie pułapek.
 • Pułapki żywołowne: Pułapki żywołowne są kolejną metodą zwalczania kretów, która pozwala na bezpieczne schwytanie kreta i jego uwolnienie w innym miejscu. Pułapki żywołowne są humanitarnym rozwiązaniem, które nie powoduje śmierci kreta. Po schwytaniu kreta, należy uwolnić go w odległym od zamieszkałych obszarów, z dala od miejsc, gdzie powoduje szkody.
 • Odstraszacze ultradźwiękowe: Odstraszacze ultradźwiękowe są urządzeniami emitującymi dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są nieprzyjemne dla kretów. Działa to na zasadzie odstraszania zwierząt i zniechęcania ich do przebywania w określonym obszarze. Odstraszacze ultradźwiękowe są bezpieczne dla ludzi i nieinwazyjne dla środowiska, ale ich skuteczność może być zróżnicowana w zależności od specyficznego przypadku i reakcji kretów.
 • Metody ekologiczne i naturalne: Istnieją również metody zwalczania kretów, które opierają się na metodach ekologicznych i naturalnych. Należy do nich m.in. stosowanie roślin lub substancji odstraszających kretów, takich jak ostropest plamisty, kolendra czy korzenie kozłka lekarskiego. Można także wykorzystać naturalnych drapieżników kretów, takich jak sowy lub dziki, które polują na kretowate.

 

Wybór odpowiedniej metody zwalczania kretów zależy od wielu czynników, takich jak skala infestacji, lokalizacja, dostępność i specyficzne potrzeby. Czasami skuteczne zwalczanie kretów wymaga kombinacji różnych metod. W przypadku większych infestacji lub trudnych warunków, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie deratyzacji, który może dostosować strategię deratyzacji do konkretnego przypadku.

Wybór odpowiedniej metody zwalczania kretów

Wybór odpowiedniej metody zwalczania kretów powinien uwzględniać kilka istotnych czynników. Przyjrzyjmy się tym kwestiom bliżej:

 • Rozważanie skali infestacji i lokalizacji: Pierwszym krokiem jest ocena skali infestacji kretami i lokalizacji, w której występuje problem. Jeśli infestacja jest na małą skalę, można rozważyć metody, takie jak kretolapki lub pułapki żywołowne. W przypadku większych infestacji może być konieczne zastosowanie bardziej zaawansowanych metod, takich jak odstraszacze ultradźwiękowe lub metody ekologiczne. Ważne jest również uwzględnienie specyficznych cech lokalizacji, takich jak dostęp do tuneli i nor kreta.
 • Bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska: Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Niektóre metody, takie jak kretolapki lub pułapki żywołowne, są bezpieczne i nieinwazyjne. Jednak inne metody, takie jak stosowanie chemikaliów czy trucizn, mogą być bardziej ryzykowne i powodować negatywne skutki dla środowiska i innych organizmów. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta i zachować ostrożność, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych.
 • Skuteczność i efektywność poszczególnych metod: Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest skuteczność i efektywność poszczególnych metod zwalczania kretów. Niektóre metody, takie jak kretolapki czy pułapki żywołowne, są powszechnie uznawane za skuteczne, ale wymagają regularnej kontroli i utrzymania. Inne metody, takie jak odstraszacze ultradźwiękowe czy metody ekologiczne, mogą być mniej pewne w swojej skuteczności i efektywności, w zależności od specyficznych warunków.

W przypadku zwalczania kretów we Wrocławiu, warto skonsultować się z profesjonalistą ds. deratyzacji, który może ocenić sytuację, dostosować strategię zwalczania do konkretnych warunków i zapewnić skuteczne i bezpieczne działania.

Profesjonalne zwalczanie kretów we Wrocławiu - Dlaczego warto WYBRAĆ PEST CONTROL VIP

Zwalczanie kretów we Wrocławiu może być skomplikowanym zadaniem, dlatego warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnych usług specjalistów, takich jak PEST CONTROL VIP. Oto kilka powodów, dlaczego warto wybrać naszą firmę:

 • Doświadczenie i wiedza w zwalczaniu kretów: PEST CONTROL VIP posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę w dziedzinie zwalczania kretów. Nasi specjaliści są dobrze zaznajomieni z biologią, zachowaniem i zwyczajami kretów, co pozwala im efektywnie zidentyfikować i rozwiązać problem infestacji. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy dostosować strategię deratyzacji do specyficznych potrzeb i warunków występujących we Wrocławiu.
 • Bezpieczeństwo i skuteczność działań: Bezpieczeństwo naszych klientów oraz skuteczność naszych działań są dla nas najważniejsze. W trakcie zwalczania kretów stosujemy metody i środki, które są bezpieczne dla ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Nasz zespół profesjonalistów dokładnie analizuje sytuację i dobiera odpowiednie środki zwalczania, które są skuteczne w redukcji populacji kretów i minimalizacji szkód.
 • Ochrona środowiska naturalnego: PEST CONTROL VIP przykłada dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Staramy się stosować metody deratyzacji, które są przyjazne dla środowiska i minimalizują wpływ na ekosystem. W przypadku zwalczania kretów, preferujemy metody ekologiczne i naturalne, które nie narażają innych organizmów na niepotrzebne ryzyko. Naszym celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnym zwalczaniem kretów a ochroną środowiska.

 

Wybierając PEST CONTROL VIP do zwalczania kretów we Wrocławiu, masz pewność, że skorzystasz z usług profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie, wiedzę i dbają o bezpieczeństwo środowiska. Nasze działania są ukierunkowane na skuteczne rozwiązanie problemu infestacji kretami, minimalizację szkód oraz zapewnienie satysfakcji naszych klientów.

Kretolapki i inne produkty dostępne na rynku

Jeśli chodzi o zwalczanie kretów, na rynku dostępne są różne produkty, w tym kretolapki i inne narzędzia, które mogą być wykorzystane w celu redukcji populacji kretów. Oto przegląd popularnych kretolapek i innych narzędzi:

Przegląd popularnych kretolapek i innych narzędzi:

 1. Kretolapki tradycyjne: To powszechnie stosowane narzędzia do zwalczania kretów. Mogą mieć formę klatki z mechanizmem uwięzienia, który zamyka się po wejściu kreta do pułapki. Kretolapki tradycyjne są skuteczne i stosunkowo łatwe w użyciu. Po schwytaniu kreta, można go uwolnić w bezpiecznym miejscu z dala od obszarów zamieszkałych.

 2. Kretolapki dławikowe: Te pułapki działają na zasadzie duszenia kreta po schwytaniu go w pułapkę. Są bardziej skuteczne w porównaniu do kretolapek tradycyjnych, ponieważ uniemożliwiają ucieczkę kretowi. Jednak ze względu na swoją naturę, kretolapki dławikowe wymagają ostrożności i przestrzegania instrukcji producenta.

 3. Kretolapki chwytające zaciskiem: To zaawansowane pułapki, które mają mechaniczny zacisk, który zamyka się na szyi kreta po wejściu do pułapki. Kretolapki chwytające zaciskiem są bardzo skuteczne, ale ich stosowanie wymaga doświadczenia i ostrożności.

 4. Odstraszacze ultradźwiękowe: Niektóre odstraszacze ultradźwiękowe są zaprojektowane specjalnie do odstraszania kretów. Emitują wysokie dźwięki, które są nieprzyjemne dla kretów i mogą skutecznie zniechęcić je do przebywania w określonym obszarze. Skuteczność odstraszaczy ultradźwiękowych może być jednak zróżnicowana w zależności od indywidualnej reakcji kretów.

Opis ich działania i skuteczności:

Kretolapki tradycyjne, dławikowe i chwytające zaciskiem działają na zasadzie schwytania kreta w pułapkę. W przypadku kretolapek tradycyjnych i dławikowych, kret zostaje uwięziony, co umożliwia jego późniejsze uwolnienie w bezpiecznym miejscu. Kretolapki chwytające zaciskiem działają na zasadzie zamknięcia zacisku na szyi kreta, co prowadzi do jego śmierci

Profesjonalne porady dotyczące zwalczania kretów

Zwalczanie kretów może być skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z profesjonalnych porad, aby osiągnąć skuteczne rezultaty. Oto kilka profesjonalnych porad dotyczących zwalczania kretów:

Zapobieganie infestacji kretami:

 • Usuwanie pożywienia: Krety żywią się głównie bezkręgowcami, takimi jak dżdżownice i larwy owadów. Jeśli ograniczysz dostępność pożywienia dla kretów, możesz zmniejszyć ryzyko infestacji. Regularne utrzymanie trawnika, usunięcie martwych roślin i owadów może pomóc w ograniczeniu ich źródła pokarmu.

 • Usuwanie schronień: Krety często budują swoje tunele i nory w pobliżu hałd ziemi, stosów drewna lub innych schronień. Regularnie sprawdzaj i usuwaj te potencjalne schronienia, aby ograniczyć dostępne miejsca dla kretów.

 • Zabezpieczanie ogrodu: Wzmocnienie obrzeży ogrodu specjalną siatką lub materiałami wykopanymi na głębokość około 60 cm może pomóc w zapobieganiu wtargnięciu kretów do ogrodu.

Optymalne metody zwalczania kretów i zalecenia dotyczące ich stosowania:

 • Identyfikacja obszarów infestacji: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie obszarów, w których kret jest aktywny. Może to być rozpoznanie charakterystycznych kopczyków ziemi, tuneli lub innych śladów. Skoncentruj swoje działania zwalczania na tych obszarach.

 • Wybór odpowiedniej metody zwalczania: Wybierz metodę zwalczania, która jest odpowiednia dla Twojej sytuacji i dostosowana do skali infestacji. Kretolapki tradycyjne, pułapki żywołowne lub odstraszacze ultradźwiękowe to popularne opcje, ale możesz skonsultować się z profesjonalistą ds. deratyzacji, aby uzyskać szczegółowe zalecenia.

 • Umieszczenie pułapek w odpowiednich miejscach: Kluczowe jest umieszczenie pułapek w pobliżu tuneli i nor kreta. Zidentyfikuj główne ścieżki ruchu kreta i umieść pułapki w strategicznych miejscach, aby zwiększyć szanse schwytania kreta.

 • Regularne kontrole i utrzymanie pułapek: Regularnie sprawdzaj i opróżniaj pułapki, aby utrzymać ich skuteczność. Pułapki powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska: Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas stosowania metod zwalczania. Należy przestrzegać instrukcji obsługi i nosić odpowiednie środki ochrony osobistej. Upewnij się również, że stosowane metody nie powodują negatywnego wpływu na środowisko naturalne i inne organizmy.

W razie wątpliwości lub większej infestacji, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą ds. deratyzacji, który pomoże dostosować strategię zwalczania kretów do Twoich indywidualnych potrzeb i zapewni skuteczne działania.

Często zadawane pytania (FAQ) - Zwalczanie kretów

Infestację kretami można rozpoznać na podstawie charakterystycznych kopczyków ziemi, tuneli i śladów obecności kreta. Kopczyki ziemi mają charakterystyczną formę stożka, zwykle o średnicy około 10-20 cm. Tunel kreta może być widoczny jako wyniesiona linia w trawniku lub ogrodzie.

Istnieje kilka skutecznych metod zwalczania kretów, takich jak kretolapki tradycyjne, pułapki żywołowne, odstraszacze ultradźwiękowe oraz metody ekologiczne. Wybór metody zależy od indywidualnych preferencji i skali infestacji.

Kretolapki, zarówno tradycyjne jak i dławikowe, są uważane za skuteczne metody zwalczania kretów. Jednak skuteczność może być uzależniona od umiejętności ich prawidłowego umieszczenia oraz regularnej kontroli i opróżniania.

W przypadku stosowania odpowiednich metod i środków, zwalczanie kretów może być bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych. Należy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta dotyczących bezpiecznego stosowania produktów.

Zwalczanie kretów samodzielnie jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Jeśli nie masz doświadczenia w zwalczaniu kretów lub masz większą infestację, warto skonsultować się z profesjonalistą ds. deratyzacji, który może zapewnić skuteczne i bezpieczne działania.

Aby zapobiegać infestacji kretami, warto utrzymywać porządek w ogrodzie, usuwać potencjalne schronienia kretów, takie jak stosy drewna, regularnie utrzymywać trawnik i ograniczać dostępność pożywienia dla kretów.