DERATYZACJA

Na czym polega deratyzacja?

Deratyzacja jest czynnością, która ma na celu zwalczenie za pomocą środków chemicznych, fizycznych czy też biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni. Deratyzacja we Wrocławiu daje nam szansę na poprawienie komfortu życia mieszkańców w całym regionie, uwalniając ich od gryzoni.

Jakie stosujemy metody przy deratyzacji?

 • metoda chemiczna, która polega na aplikowaniu w miejscach gdzie występują gryzonie substancji, mających na celu likwidację gryzoni na danym obszarze.
  Przy tej metodzie dobieramy odpowiednie trutki. Uzależnione jesto to od populacji gryzoni, jego gatunku, pory roku, dostępu gryzoni do wody i pożywienia oraz głównej charakterystyki obiektu. Zgodnie z prawem wszelkie preparaty są wykładane w specjalnych karmnikach na trutki, aby zwiększyć bezpieczeństwo przeprowadzanej deratyzacji.
 • metoda fizyczna, przy której przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich występowanie. Należy przeanalizować główne miejsca ich nachodzenia. Szczególną uwagę powinno się przyłożyć do tzw. gryzoni szczelności, czyli prościej – wyeliminować nieszczelne miejsca, gdzie gryzonie mogą się przedostawać do pomieszczeń – szpary, dziury, uszkodzone rury kanalizacyjne, wadliwe wentylacje itd. Następną bardzo ważną rzeczą w metodzie fizycznej w procesie deratyzacji jest dobranie jak najbardziej odpowiednich substancji wabiących, które będą zachęcać gryzonie do odwiedzania miejsc w które chcemy je przyciągnąć. Dobór trutek jest uzależniony od tego, w jakim miejscu występują szkodniki oraz jakie są źródła ich pokarmu. Istotne jest również, jaki jest to gatunek gryzonia. Gdy już te wszystkie warunki są spełnione, możemy zacząć umieszczać odpowiednie chwytacze, pułapki sprężynowe, pułapki klejowe itd.

 

DERATYZACJA - ZWALCZANIE MYSZY

Zwalczanie myszy – dlaczego należy zwalczać myszy

Myszy zanieczyszczają miejsca swego bytowania wydalinami, wydzielinami, sierścią i martwymi osobnikami. Stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt hodowlanych. Przenoszą liczne choroby zakaźne a ich obecność otoczeniu człowieka wywołuje reakcje alergiczne, nieżyty górnych dróg oddechowych i astmę. Dlatego też koniecznie w przypadku gdy odkryjemy iż mamy problem z myszami powinniśmy skorzystać usług deratyzacyjnych.

Wszelkie podejmowane działania muszą mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko budynki i pomieszczenia, ale także najbliższe ich otoczenie.

Zwalczanie myszy – czym zwalczyć myszy

Podejmowane przez nas usługi deratyzacyjne mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się myszy. Korzystamy wyłącznie z rodentycydów o najwyższej zawartości substancji czynnej. Środki te mogą być stosowane wyłącznie przez przeszkolone ekipy DDD.

Jak wygląda usługa zwalczania myszy:

 • sprawdzeniu szczuroszczelności budynku,
 • wyszukiwaniu miejsc bytowania gryzoni,
 • instalacja karmników deratyzacyjnych, rozstawienie chwytaczy gryzoni bądź lepów ( w przypadku firm), rozłożenie trutki ( w domach prywatnych) pod warunkiem, że w otoczeniu nie ma zwierząt domowych, które żywią się gryzoniami,
 • usunięcie padłych gryzoni, które następnie są utylizowane w wyspecjalizowanej firmie zajmującej się utylizacją odpadów,
 • wykonaniu czyszczenia, dezynsekcji i dezynfekcji miejsca, gdzie znaleziono padłe zwierzęta.

Usługi zwalczania myszy świadczymy dla:

 • firm z branży spożywczej (produkcja spożywcza, rozbiory drobiu, hurtownie spożywcze, sklepy spożywcze, magazyny towarów spożywczych, chłodnie, piekarnie, cukiernie), branży hotelarskiej ( hotele, hostele), gastronomicznej ( restauracje, karczmy),
 • spółdzielni mieszkaniowych ( deratyzacja piwnic), szkół, przedszkoli, szpitali,
 • klientów prywatnych (mieszkania i domy prywatne).

DERATYZACJA - ZWALCZANIE NORNIC

Nornica jest małym gryzoniem, ale może poczynić duże szkody w ogrodzie. Ten mały gryzoń ma szare albo rude futerko, duże oczy, spiczasty pyszczek z wąsami, tułów długi na około 10 centymetrów i 5-centymetrowy ogon. No i ostre, niczym nóż, zęby z siekaczami, które rosną przez całe życie, czyli około 2 lat. Nornica sprawnie wspina się po gałęziach, ale przede wszystkim rządzi pod ziemią. Na świecie jest kilka gatunków nornic, w Polsce występuje nornica ruda (Myodes glareolus).

Zwalczanie nornic – jak rozpoznać jej obecność.

Nornice tworzą dziury, zazwyczaj kilka czy kilkanaście obok siebie. Te gryzonie ryją dosyć płytko pod ziemią, z reguły na głębokość 5–15 centymetrów. Budują swoiste labirynty pod ziemią. W korytarzach zakładają gniazda z mchu i trawy.

Zwalczanie nornic – metody

Obecnie stosuje się w szczególności metody fizyczne i chemiczne, które pozwalają na skuteczne zmniejszenie populacji nornic i całkowite ich wytępienie. Czynności deratyzacyjne należy zacząć prowadzić jak najszybciej, już przy pierwszych oznakach działalności zwierząt, ponieważ wtedy łatwo można opanować ich rozmnażanie.

 • metody fizyczne – zastawianie pułapek na gryzonie. Mogą być to pułapki żywołowne bądź też uśmiercające, w przypadku ogrodów można stosować także urządzenia odstraszające nornice emitowanymi dźwiękami
 • metody chemiczne – środki chemiczne rodentycydy w formie trutki, która jest umieszczana w miejscach, w których zwierzę przebywa, najlepiej niedostępnych dla innych zwierząt

DERATYZACJA - ZWALCZANIE SZCZURÓW

Zwalczanie szczurów – dlaczego należy zwalczać szczury

Szczury zanieczyszczają miejsca swego bytowania wydalinami, wydzielinami, sierścią i martwymi osobnikami. Stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt hodowlanych.

Wszelkie podejmowane działania muszą mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko budynki i pomieszczenia, ale także najbliższe ich otoczenie.

Gryzonie są najbardziej aktywne tuż po zachodzie słońca i przed wschodem, dlatego najlepsze wyniki może dać dokładna lustracja przeprowadzona w tym czasie. Wówczas szczególną uwagę należy zwrócić na oznaki występowania gryzoni w składach i budynkach, którymi najczęściej są: odgłosy (gryzienia, wspinania się, piski); odchody przy pokarmie, wzdłuż ścian, za przedmiotami; nory: świeże wykopy przy fundamentach, przy ścianach; ścieżki; ślady gryzienia: kawałki drewna przy drewnianych przedmiotach; zapach mysi; widoczne gryzonie. Ponadto należy też sprawdzić miejsca przechowywania płodów (czy nie są zanieczyszczone odchodami); wyszukać nory gryzoni na zewnątrz i wewnątrz budynków; sprawdzić, czy nie jest uszkodzona izolacja poddasza (szczególnie zimą, w rejonach ze szczurem śniadym); czy w budynku nie znajdują się gniazda gryzoni; czy są ślady po „huśtaniu się” wokół przewodów elektrycznych i zawieszonych lin.

Zwalczanie szczurów – jak zwalczać szczury

Szczury są zwierzętami, które dobrze przystosowały się do otoczenia przekształconego przez człowieka. Zwierzęta które przystosowały się do takiego właśnie środowiska nazywamy zwierzętami synantropijnymi.

Żyją w hierarchicznie zorganizowanych stadach. Właśnie to hierarchiczne zorganizowanie stada stanowi spore utrudnienie w zwalczaniu szczurów. Jeśli zauważą one pojawienie się nowego pożywienia początkowo spożywane jest ono wyłącznie przez pojedyncze, nisko stojące w szczurzej hierarchii osobniki szczurów. Dopiero wtedy, kiedy pozostałe szczury uznają, że pożywienie to nie zaszkodziło zdrowiu szczurów, które je spożywały zaczynają odżywiać się nim także pozostali członkowie szczurzego stada.

Dlatego wszystkie skuteczne trutki przeciw szczurom działają z opóźnieniem. Z tego powodu od podjęcia działań mających na celu zwalczanie szczurów do ich rzeczywistego zwalczenia zawsze mija co najmniej kilka dni.

Sposoby zwalczania szczurów:

 • Chemiczne – polegają na używaniu trutek chemicznych na gryzonie, które unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową. Częstymi środkami chemicznymi wykorzystywanymi do deratyzacji są środki zawierające kombinację dwóch antykoagulantów drugiej generacji. Jest to idealna przynęta w postaci kostek woskowych lub past, które unieszkodliwiają szczury oraz myszy . Efekt trujący uzyskuje się w okresie od 24-72 h od pobrania trutki. Jest to koniecznie ze względu na inteligencję szczurów, które potrafią skojarzyć rodzaj trutki z nagłą śmiercią osobnika z pobraniem trucizny.
 • Fizyczne – wykorzystuje się różnego rodzaju wabiki, chwytacze oraz lepy. Metody fizyczne mogą zawierać wiele czynności, które należy w związku z nimi przeprowadzić. Przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich główne miejsce występowania oraz sposoby migracji.

Zwalczanie szczurów – monitoring

Po zabiegu deratyzacji następuje monitoring, będący kompleksową usługą mającą na celu powstrzymanie zwiększeniu populacji gryzoni.

Trzeba zabezpieczyć wszystkiego rodzaju dziury, szczeliny, przegryzione rury kanalizacyjne, wentylację oraz okna. Dopiero wtedy możemy się zabrać za rozstawiane aktywnych chwytaczy oraz lepów. Rozmieszczenie urządzeń deratyzacyjnych karmników, chwytaczy w instytucjach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych itp., powinno być naniesione na mapę w Programie Ochrony Przed Szkodnikami, stworzonego dla danego obiektu.

DERATYZACJA - ZWALCZANIE KUN

W Polsce występują dwa rodzaje kun: kuna domowa zwana kamionką oraz kuna leśna zwana tumakiem. Obie są rozmiarów średniego kota. Różnią się tym, iż kuna domowa ma na łapkach i szyi białą plamę natomiast kuna leśna ma na szyi coś co może przypominać pomarańczowy śliniak. Kuna domowa trzyma się blisko gospodarstw, a kuna leśna raczej z dala od zabudowań ludzi.

Kuna żywi się głównie gryzoniami, poluje na myszy, szczury, ale również ptaki i ich jaja, żaby i owady. Oprócz olbrzymich szkód finansowych kuna domowa zanieczyszcza odchodami pomieszczenia, w których przebywa. Odchody kuny domowej wydzielają bardzo silny, intensywny i nieprzyjemny zapach.

Zwalczanie kun

Zwalczanie kuny domowej trzeba zawsze rozpocząć od dokładnej inspekcji miejsca oraz otoczenia jej bytowania. Ten drapieżnik żywi się ptakami, myszami, szczurami, owadami, miodem. Dlatego też należy dokładnie przeszukać okolice domu oraz strych pod kątem gniazd ptaków, nor gryzoni czy siedlisk owadów.

Najczęściej stosowanym sposobem zwalczania kuny jest jej odłowienie do klatki żywołownej. Po odłowieniu kuny domowej należy wywieźć ją z dala od miejsc bytowania ludzi.

DERATYZACJA - ZWALCZANIE KRETÓW

Kret to małe zwierzę, porośnięte niedługim futrem. Całe życie spędza pod ziemią, gdzie jest ciemno, dlatego też nie rozwija się u niego wzrok. Ma za to doskonały słuch oraz umiejętność wyczuwania nawet najmniejszych drgań podłoża. W swoim naturalnym środowisku kret drąży długie tunele. Podczas tego procesu dochodzi do niszczenia korzeni roślin, które później mogą obumierać.

Krety uważane są za bardzo szkodliwe zwierzęta. Niszczą trawniki oraz inne, niekiedy cenne dla ogrodnika uprawy. Największym problemem, jaki płynie podczas zwalczania kretów, jest fakt, iż szkodniki te są pod ścisłą ochroną.

Zwalczanie kretów – Metody

 • Preparaty chemiczne – używamy preparatów, które zwalczają szkodniki, lecz nie wykazują szkodliwego wpływu na roślinność i glebę;
 • Gazowanie (fumigacja) – najlepsza i najskuteczniejsza metoda w walce ze szkodnikami trudnymi do zlokalizowania. Gazowanie nie niszczy posesji i trawników, a efekty można zobaczyć od razu.

DERATYZACJA - ZWALCZANIE PTAKÓW - DEAWIONIZACJA

Ptaki miejskie, które żyją na wolności często gromadzą się w bardzo liczne grupy i wydalają odchody. Te natomiast niszczą budynki oraz samochody. Zwierzęta są hałaśliwe i niszczą roślinność oraz mogą przenosić patogenne choroby, które są przenoszone drogą powietrzną, pokarmową lub poprzez bezpośredni kontakt.

Ptaki miejskie są uznane za zwierzęta udomowione. Często są dokarmiane i nie boją się człowieka, lecz ich zbyt duża ilość może negatywnie wpłynąć na otoczenia.

Najczęściej borykamy się z natrętnymi gołębiami. Przenoszą one patogeny chorobotwórcze, a w ich odchodach rozwijają się grzyby, bakterie patogenne, ptasie kleszcz i inne, które mogą przenieść się do mieszkań lub biur będących w pobliżu.

Metody zwalczania ptaków

Skutecznymi metodami zabezpieczenia budynków przed ptakami są:

 • zakładanie kolcy przeciw ptakom,
 • odstraszacze wizualne i ultradźwiękowe,
 • zabezpieczające siatki.
Deratyzacja

OCHRONA PŁODÓW PRZED GRYZONIAMI

Zwalczanie szczurów i myszy w pomieszczeniach gospodarskich oraz przechowalniach, sortowniach i magazynach owoców i warzyw jest trudne, gdyż szkodniki te mają tam nieograniczone ilości smacznego pokarmu i wody, kryjówki chroniące je przed drapieżnikami oraz doskonałe miejsca do gniazdowania.

Na terenie i w budynkach gospodarstwa należy wdrożyć zintegrowaną metodę zwalczania gryzoni, gdyż zwalczanie ich tylko za pomocą trutek jest dość trudne. Wykładana trutka może bowiem nie być atrakcyjna dla gryzoni, dlatego mogą one nie pobrać odpowiedniej jej ilości, gdy mają do wyboru różnorodny pokarm. Z drugiej strony, rodentycydy, czyli chemiczne środki do zwalczania gryzoni, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych.

OCHRONA HAL, MAGAZYNÓW I SILOSÓW PRZED SZKODNIKAMI

W ochronie hal magazynów i silosów przed szkodnika najistotniejsza jest odpowiednia prewencja, zabiegi sanitarne i monitoring, a zwalczanie powinno być wyjątkowo dobrze przemyślane.

W pierwszym kroku należy przede wszystkim rozpoznać z jakim szkodnikiem mamy do czynienia oraz na jakim terenie występuje. W tym celu należy przeprowadzić dokładną lustrację wszystkich budynków, pomieszczeń, silosów, zgromadzonych w nich surowców i opakowań.

Odkrycie szkodnika w pomieszczeniach nie jest zbyt trudne. W miejscach, gdzie występują pozostawiają widoczne ślady bytu.  Obecność szkodników demaskują też liczne ślady ich żerowania.

Metody zwalczania szkodników

 • Metoda chemiczna – polegają na używaniu trutek chemicznych na szkodniki, które unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową.
 • Fizyczne – wykorzystuje się różnego rodzaju wabiki, chwytacze oraz lepy. Metody fizyczne mogą zawierać wiele czynności, które należy w związku z nimi przeprowadzić.

FUMIGACJA (METODA GAZOWA)

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu.

Fumiganty działają jako gaz w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dyfundują one jako oddzielne cząstki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem. Są szeroko stosowane do zwalczania owadów i innych organizmów szkodliwych.

Ze względu na swoje wyjątkowe własności i znaczne możliwości adaptacji techniki fumigacyjnej, związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania. W wielu przypadkach zabieg może być wykonany na porażonym produkcie bez konieczności jego poruszania.

Ze względu na fakt, że w zabiegach fumigacji wykorzystuje się silnie trujące gazy reaktywne (dodatkowo najczęściej bezwonne i bezbarwne), niezwykle istotne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Nasza firma posiada w tym zakresie niezbędne kwalifikacje i duże doświadczenie.

Fumigacja ma nieocenione znaczenie w zwalczaniu szkodników magazynowych, atakujących składowaną i przechowywaną żywność, produkty spożywcze, zboża, ziarna czy inne płody rolne. Insekty z tej grupy powodują straty nie tylko poprzez zjadanie magazynowanych produktów, ale również zanieczyszczanie ich wylinkami, odchodami oraz padłymi osobnikami.

Zastosowanie fumigacji możliwe jest w wielu dziedzinach gospodarki. Najczęściej jednak wykorzystywana jest w sektorze przemysłu spożywczego, tekstylnego, rolnictwa czy budownictwie:

 • magazynach, silosach, spichlerzach,
 • zakładach produkcyjnych i przetwórczych żywności,
 • zbożach, ziarnach, produktach rolno-spożywczych,
 • domach drewnianych, pustych obiektach przygotowywanych do magazynowania,
 • kontenerach, naczepach samochodowych