DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ TYTANU

Nano Dezynfekcja jest to metoda dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń oparta na nanotechnologii dwutlenku tytanu (TiO2). Płynny preparat jest nanoszony dyfuzorem elektrostatycznym na wszelkiego rodzaju powierzchnie. Tworzy trwałą fotokatalityczną nano powłokę, która przy udziale dowolnego światła (naturalnego lub sztucznego) skutecznie eliminuje z powietrza oraz z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Dwutlenek tytanu jest związkiem o bardzo wysokiej foto aktywności. Jego reakcja na światło powoduje, że działa jako katalizator i wytwarza duże ilości rodników hydroksylowych powodujących utlenianie związków organicznych co prowadzi do dezynfekcji powierzchni i oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń.

Proces ten nie zmienia jego struktury, co świadczy o jego trwałości i stabilności. Dwutlenek tytanu jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Mikroorganizmy naładowane są ujemnie, a pokryta powierzchnia ma ładunek dodatni. Następuje elektromagnetyczne przyciąganie i dochodzi do eliminacji substancji organicznych poprzez ich oksydację.

Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oparta na nanotechnologii eliminuje bakterie,alergeny, wirusy, pleśnie, smog, lotne związki organiczne i neutralizuje zapachy.