FUMIGACJA (METODA GAZOWA)

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu.

Fumiganty działają jako gaz w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dyfundują one jako oddzielne cząstki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem. Są szeroko stosowane do zwalczania owadów i innych organizmów szkodliwych.

Ze względu na swoje wyjątkowe własności i znaczne możliwości adaptacji techniki fumigacyjnej, związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania. W wielu przypadkach zabieg może być wykonany na porażonym produkcie bez konieczności jego poruszania.

Ze względu na fakt, że w zabiegach fumigacji wykorzystuje się silnie trujące gazy reaktywne (dodatkowo najczęściej bezwonne i bezbarwne), niezwykle istotne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Nasza firma posiada w tym zakresie niezbędne kwalifikacje i duże doświadczenie.

Fumigacja ma nieocenione znaczenie w zwalczaniu szkodników magazynowych, atakujących składowaną i przechowywaną żywność, produkty spożywcze, zboża, ziarna czy inne płody rolne. Insekty z tej grupy powodują straty nie tylko poprzez zjadanie magazynowanych produktów, ale również zanieczyszczanie ich wylinkami, odchodami oraz padłymi osobnikami.

Zastosowanie fumigacji możliwe jest w wielu dziedzinach gospodarki. Najczęściej jednak wykorzystywana jest w sektorze przemysłu spożywczego, tekstylnego, rolnictwa czy budownictwie:

  • magazynach, silosach, spichlerzach,
  • zakładach produkcyjnych i przetwórczych żywności,
  • zbożach, ziarnach, produktach rolno-spożywczych,
  • domach drewnianych, pustych obiektach przygotowywanych do magazynowania,
  • kontenerach, naczepach samochodowych