ZWALCZANIE KUN

W Polsce występują dwa rodzaje kun: kuna domowa zwana kamionką oraz kuna leśna zwana tumakiem. Obie są rozmiarów średniego kota. Różnią się tym, iż kuna domowa ma na łapkach i szyi białą plamę natomiast kuna leśna ma na szyi coś co może przypominać pomarańczowy śliniak. Kuna domowa trzyma się blisko gospodarstw, a kuna leśna raczej z dala od zabudowań ludzi.

Kuna żywi się głównie gryzoniami, poluje na myszy, szczury, ale również ptaki i ich jaja, żaby i owady. Oprócz olbrzymich szkód finansowych kuna domowa zanieczyszcza odchodami pomieszczenia, w których przebywa. Odchody kuny domowej wydzielają bardzo silny, intensywny i nieprzyjemny zapach.

Zwalczanie kun

Zwalczanie kuny domowej trzeba zawsze rozpocząć od dokładnej inspekcji miejsca oraz otoczenia jej bytowania. Ten drapieżnik żywi się ptakami, myszami, szczurami, owadami, miodem. Dlatego też należy dokładnie przeszukać okolice domu oraz strych pod kątem gniazd ptaków, nor gryzoni czy siedlisk owadów.

Najczęściej stosowanym sposobem zwalczania kuny jest jej odłowienie do klatki żywołownej. Po odłowieniu kuny domowej należy wywieźć ją z dala od miejsc bytowania ludzi.