ZWALCZANIE SZCZURÓW

Zwalczanie szczurów – dlaczego należy zwalczać szczury

Szczury zanieczyszczają miejsca swego bytowania wydalinami, wydzielinami, sierścią i martwymi osobnikami. Stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt hodowlanych.

Wszelkie podejmowane działania muszą mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko budynki i pomieszczenia, ale także najbliższe ich otoczenie.

Gryzonie są najbardziej aktywne tuż po zachodzie słońca i przed wschodem, dlatego najlepsze wyniki może dać dokładna lustracja przeprowadzona w tym czasie. Wówczas szczególną uwagę należy zwrócić na oznaki występowania gryzoni w składach i budynkach, którymi najczęściej są: odgłosy (gryzienia, wspinania się, piski); odchody przy pokarmie, wzdłuż ścian, za przedmiotami; nory: świeże wykopy przy fundamentach, przy ścianach; ścieżki; ślady gryzienia: kawałki drewna przy drewnianych przedmiotach; zapach mysi; widoczne gryzonie. Ponadto należy też sprawdzić miejsca przechowywania płodów (czy nie są zanieczyszczone odchodami); wyszukać nory gryzoni na zewnątrz i wewnątrz budynków; sprawdzić, czy nie jest uszkodzona izolacja poddasza (szczególnie zimą, w rejonach ze szczurem śniadym); czy w budynku nie znajdują się gniazda gryzoni; czy są ślady po „huśtaniu się” wokół przewodów elektrycznych i zawieszonych lin.

Zwalczanie szczurów – jak zwalczać szczury

Szczury są zwierzętami, które dobrze przystosowały się do otoczenia przekształconego przez człowieka. Zwierzęta które przystosowały się do takiego właśnie środowiska nazywamy zwierzętami synantropijnymi.

Żyją w hierarchicznie zorganizowanych stadach. Właśnie to hierarchiczne zorganizowanie stada stanowi spore utrudnienie w zwalczaniu szczurów. Jeśli zauważą one pojawienie się nowego pożywienia początkowo spożywane jest ono wyłącznie przez pojedyncze, nisko stojące w szczurzej hierarchii osobniki szczurów. Dopiero wtedy, kiedy pozostałe szczury uznają, że pożywienie to nie zaszkodziło zdrowiu szczurów, które je spożywały zaczynają odżywiać się nim także pozostali członkowie szczurzego stada.

Dlatego wszystkie skuteczne trutki przeciw szczurom działają z opóźnieniem. Z tego powodu od podjęcia działań mających na celu zwalczanie szczurów do ich rzeczywistego zwalczenia zawsze mija co najmniej kilka dni.

Sposoby zwalczania szczurów:

  • Chemiczne – polegają na używaniu trutek chemicznych na gryzonie, które unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową. Częstymi środkami chemicznymi wykorzystywanymi do deratyzacji są środki zawierające kombinację dwóch antykoagulantów drugiej generacji. Jest to idealna przynęta w postaci kostek woskowych lub past, które unieszkodliwiają szczury oraz myszy . Efekt trujący uzyskuje się w okresie od 24-72 h od pobrania trutki. Jest to koniecznie ze względu na inteligencję szczurów, które potrafią skojarzyć rodzaj trutki z nagłą śmiercią osobnika z pobraniem trucizny.
  • Fizyczne – wykorzystuje się różnego rodzaju wabiki, chwytacze oraz lepy. Metody fizyczne mogą zawierać wiele czynności, które należy w związku z nimi przeprowadzić. Przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich główne miejsce występowania oraz sposoby migracji.

Zwalczanie szczurów – monitoring

Po zabiegu deratyzacji następuje monitoring, będący kompleksową usługą mającą na celu powstrzymanie zwiększeniu populacji gryzoni.

Trzeba zabezpieczyć wszystkiego rodzaju dziury, szczeliny, przegryzione rury kanalizacyjne, wentylację oraz okna. Dopiero wtedy możemy się zabrać za rozstawiane aktywnych chwytaczy oraz lepów. Rozmieszczenie urządzeń deratyzacyjnych karmników, chwytaczy w instytucjach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych itp., powinno być naniesione na mapę w Programie Ochrony Przed Szkodnikami, stworzonego dla danego obiektu.

Zwalczanie szczurów we Wrocławiu