AUDYT DDD

Stałym dążeniem każdej firmy jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów.

Jednym z istotnych czynników bezpośrednio wpływających na jakość jest odpowiednie zabezpieczenie przed szkodnikami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zabezpieczona jest Twoja firma, czy system spełnia najwyższe normy, czy preparaty posiadają odpowiednie atesty, a stosowane metody gwarantują bezpieczeństwo, skontaktuj się z nami.

Audyt deratyzacji to ocena skuteczności działań związanych z kontrolą szkodników w danym obszarze. Przeprowadzany jest przez specjalistę w dziedzinie zwalczania szkodników i ma na celu wykrycie ewentualnych niedociągnięć i wskazanie kierunków dalszych działań.

Ustalimy dogodny termin i przeprowadzimy rzetelny, a przede wszystkim obiektywny audyt DDD. Po przeprowadzonym audycie otrzymasz raport kompleksowo oceniający zabezpieczenie DDD oraz rekomendację rozwiązań, których zastosowanie wpłynie na usprawnienie systemu.

Audyt DDD – w jego skład wchodzi m.in.:

 • przegląd urządzeń
 • kontrola dokumentacji
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej
 • opis niezgodności

Audyt DDD – dzięki audytowi otrzymasz:

 • raport z bardzo szczegółowego i surowego audytu,
 • szansę poprawy świadczonej usługi od obecnej firmy lub możliwość dokonania porównania z naszym standardem i zmiany usługodawcy.
 • bezpieczeństwo przed utratą, istotnych dla sprzedaży, punktów podczas zewnętrznego audytu certyfikującego.

Podczas audytu pracownicy Pest Control VIP zapoznają się także z charakterem miejsca poddawanego kontroli. Rozwiązania wybierane w ten sposób, dostosowane są do potrzeb Twojej firmy także pod względem estetyki. Nowoczesne urządzenia pozwalają na montowanie ich w miejscach, które wymagają zachowania nie tylko schludnego, ale też eleganckiego wyglądu.

Wsparcie, jakie dajemy, pomoże Ci spełnić wymagania stawiane nie tylko przez Sanepid, ale także przez Sieci handlowe oraz jednostki certyfikujące na zgodność z normami takimi jak AiB, BRC 7, TFMS, IFS, HACCP.

Jak jest przeprowadzany audyt DDD ?

Audyt deratyzacji jest przeprowadzany za pomocą następujących kroków:

 1. Przygotowanie: Obejmuje uzyskanie dostępu do miejsca, zgromadzenie niezbędnych informacji i przygotowanie narzędzi i sprzętu.

 2. Ocena obecnej sytuacji: Przeprowadzenie inspekcji i analizy aktualnego stanu i skali problemu związanego z obecnością szkodników.

 3. Identyfikacja źródeł problemu: Zidentyfikowanie źródeł problemu, takich jak brak higieny, dostępność pożywienia i schronienia, itp.

 4. Ocena działań związanych z deratyzacją: Ocena skuteczności i efektywności obecnie wykonywanych działań związanych z kontrolą szkodników.

 5. Rekomendacje: Zalecenie dalszych działań i poprawek, takich jak poprawa higieny, zmiana praktyk i wykorzystanie dodatkowych środków kontroli szkodników.

 6. Raport: Na końcu przygotowywany jest raport z audytu, który zawiera wyniki inspekcji, wnioski i rekomendacje.