Pest Control - Deratyzacja - Usługi DDD - Dezynsekcja

MONITORING HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC

Monitoring HACCP ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

HACCP z ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points

Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych jest zobowiązany do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC. Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.


Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Jednak zawsze powinien zawierać:

  • Harmonogram – częstotliwość inspekcji
  • Protokoły z przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych i z inspekcji
  • Plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania
  • Karty kontrolne urządzeń wykorzystywanych w Programie
  • Karty zadań korygujących
  • Opis procedur – działań wykonywanych przez firmę DDD
  • Tworzenie trendów
  • Prowadzenie Ksiązki Kontroli Szkodników w formie papierowej i elektronicznej

Monitoring DDD/HACCP – dlaczego warto stosować i jakie są korzyści?

Monitoring DDD (dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji) oraz HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to dwie metody, które służą do zapewnienia higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy i zamieszkania. Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie tych metod i jakie są ich najważniejsze cechy?

Monitoring DDD – co to jest i jakie są jego korzyści?

Monitoring DDD to systematyczne sprawdzanie stanu sanitarnego w danym obiekcie. Polega on na regularnych wizytach specjalistów od DDD, którzy dokonują kontroli stanu higieny i przestrzegania procedur związanych z dezynsekcją, dezynfekcją i deratyzacją. Monitoring DDD pozwala na wczesne wykrycie problemów związanych z insektami, gryzoniami czy bakteriami i na szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia. Dzięki regularnemu monitorowaniu można także uniknąć kosztownych awarii oraz uniknąć ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów sanitarnych.

HACCP – co to jest i jakie są jego korzyści?

HACCP to system zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Opiera się na identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka związanego z procesami produkcyjnymi oraz na wskazaniu krytycznych punktów kontrolnych (CCP), w których może pojawić się zagrożenie. HACCP pozwala na szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia, a także na uniknięcie ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Wdrażanie systemu HACCP jest obowiązkowe w zakładach produkcyjnych, w których produkowane są żywność.

Podsumowanie

Monitoring DDD i HACCP to dwie metody, które pozwalają na zapewnienie higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy i zamieszkania oraz w zakładach produkcyjnych. Dzięki ich stosowaniu można uniknąć kosztownych awarii oraz uniknąć ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów sanitarnych. Regularne kontrole i wdrażanie systemów zarządzania higieną i bezpieczeństwem to kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i klientów.