MONITORING HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC

Monitoring HACCP ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

HACCP z ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points

Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych jest zobowiązany do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC. Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.


Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Jednak zawsze powinien zawierać:

  • Harmonogram – częstotliwość inspekcji
  • Protokoły z przeprowadzanych zabiegów interwencyjnych i z inspekcji
  • Plan zakładu z naniesionymi urządzeniami do monitorowania
  • Karty kontrolne urządzeń wykorzystywanych w Programie
  • Karty zadań korygujących
  • Opis procedur – działań wykonywanych przez firmę DDD
  • Tworzenie trendów
  • Prowadzenie Ksiązki Kontroli Szkodników w formie papierowej i elektronicznej