Pest Control - Deratyzacja - Usługi DDD - Dezynsekcja

SZKOLENIA


Oferujemy skuteczne narzędzie do podniesienia świadomości personelu o zagrożeniach wynikających z obecności szkodników, jakim jest szkolenie z zakresu DDD..

Wykonujemy szkolenia z podstawowego zakresu wiadomości o szkodnikach i ich biologii, szkolenia z zakresu profilaktyki i zapobiegania obecności szkodników, rozpoznawania ich obecności i identyfikacji gatunku. Szkolenia adresowane są do pracowników wszystkich szczebli, przynoszą trwałe efekty w postaci zmniejszenia ilości popełnianych zwykle przez pracowników błędów prowadzących w konsekwencji do obecności zwierząt w obiekcie. W trakcie prezentacji personel dowiaduje się również jak prawidłowo przeprowadzać kontrole wewnętrzne w obiekcie.

Szkolenia i doradztwo z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji prowadzimy między innymi w takich obszarach jak:

  • przemysł spożywczy,
  • paszowy,
  • nasienny,
  • tekstylny,
  • tytoniowy,
  • sklepy spożywcze,
  • gastronomia,
  • przestrzeń miejska,
  • obiekty użyteczności publicznej.

 

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W szczególności w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami.