Pest Control - Deratyzacja - Usługi DDD - Dezynsekcja

OCHRONA HAL, MAGAZYNÓW I SILOSÓW PRZED GRYZONIAMI

Gryzonie to zwierzęta wyjątkowo ostrożne, czujne i nieufne. Mają doskonały: węch, smak, dotyk i słuch. Ukrywają się w ustronnych miejscach, unikają światła i bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Większą aktywność wykazują zwykle w porze nocnej. Zazwyczaj nie mają większych problemów, aby dostać się do pomieszczeń, w których mogą znaleźć jakiś pokarm lub schronienie.

W ochronie hal magazynów i silosów przed gryzowania najistotniejsza jest odpowiednia prewencja, zabiegi sanitarne i monitoring, a zwalczanie powinno być wyjątkowo dobrze przemyślane.

W pierwszym kroku należy przede wszystkim rozpoznać z jakim gryzoniem mamy do czynienia oraz na jakim terenie występuje. W tym celu należy przeprowadzić dokładną lustrację wszystkich budynków, pomieszczeń, silosów, zgromadzonych w nich surowców i opakowań.

Odkrycie gryzoni w pomieszczeniach nie jest zbyt trudne. W miejscach, gdzie występują pozostawiają bowiem liczne odchody. Ponadto w zasiedlonych przez gryzonie pomieszczeniach wyczuwalny jest charakterystyczny tzw. mysi zapach. Miejsca przebiegu tras wędrówek gryzoni, zwykle narożniki ścian, naznaczone są moczem. Obecność gryzoni demaskują też liczne ślady ich żerowania, uszkodzeń i gryzienia, jak również tłuste ślady na narożnikach, o które ocierają się przechodząc i otworach, przez które przeciskają się.

Metody zwalczania gryzoni

  • Metoda chemiczna – polegają na używaniu trutek chemicznych na gryzonie, które unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową.
  • Fizyczne – wykorzystuje się różnego rodzaju wabiki, chwytacze oraz lepy. Metody fizyczne mogą zawierać wiele czynności, które należy w związku z nimi przeprowadzić. Przede wszystkim należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz ich główne miejsce występowania oraz sposoby migracji.