Pest Control - Deratyzacja - Usługi DDD - Dezynsekcja

Ochrona budynków przed szkodnikami
(insektami i gryzoniami)

Ochrona budynków przed szkodnikami

Celem głównym ochrony budynku przed szkodnikami, powinno być utrzymanie takiego poziomu higieny aby w chronionym obiekcie zastosowanie zabiegów z użyciem insektycydów ograniczone było tylko do sytuacji awaryjnej. Aby to osiągnąć, prowadzimy takie działania jak:

  • Lustracja obiektu,
  • Identyfikacja szkodnika,
  • Działania profilaktyczne,
  • Monitoring owadów z użyciem właściwych urządzeń,
  • Zwalczanie owadów metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
  • Ocena skuteczności działań.
Ochrona budynków przed szkodnikami - Pest Control VIP

ZAPEWNIMY KOMPLEKSOWĄ OCHRONĘ TWOJEGO BUYNKU PRZED WSZELKIEGO RODZAJU SZKODNIKAMI, KTÓRE MOGĄ ZAGROZIĆ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W OBIEKCIE, ORAZ W JEGO FUNKCJONOWANIU.

Ochrona budynków przed szkodnikami - Pest Control VIP

Ochrona budynków przed szkodnikami

Pierwszą czynnością którą należy wykonać przystępując do ochrony budynku przed szkodnikami jest lustracja całego obiektu, a zwłaszcza pomieszczeń, które mogą mieć istotne znaczenie dla skuteczności naszych działań.

Nie wolno lekceważyć pomieszczeń czasowo zamkniętych, przylegających do chronionych budynków, zwłaszcza gdy są to pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze, dawne i nie używane pomieszczenia składowania artykułów żywnościowych.

Podczas inspekcji należy ocenić stan techniczny budynków oraz potencjalne możliwości przedostawania się owadów do pomieszczeń.

Ochrona budynków przed szkodnikami

Kolejnym ważnym działaniem jest określenie gatunku owada na podstawie pozostawionych przez niego śladów bytowania. Mogą to być resztki pancerzyków, wylinki, martwe owady, pozostawione odchody lub zapach (np. prusaki). Oczywiście najlepiej jest schwytać żywe osobniki aby wyeliminować łatwy do popełnienia błąd, zwłaszcza przy szkodnikach magazynowych, których jest bardzo dużo gatunków.

Ochrona budynków przed szkodnikami - Pest Control VIP
Ochrona budynków przed szkodnikami - Pest Control VIP

Ochrona budynków przed szkodnikami

Teren wokół budynków powinien być również poddany ocenie higienicznej. Nie powinno być gniazd ptaków na elewacji (jaskółki) oraz nie powinny gnieździć się inne ptaki (gołębie), a na terenie nie mogą być mrowiska. Zagłębienia terenu szybko zamieniają się w stojące bajorka które stają się siedliskiem różnych owadów (komary). Dodatkowo przywabiają na teren oprócz ptactwa inne zwierzęta np. psy, koty które mogą być nosicielami owadów ( pchły ) Nie skoszona trawa, chwasty, pnącza na elewacji ułatwiają przenikanie szkodników do budynku.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W BUDYNKACH

Kiedy działania profilaktyczne zawodzą i szkodniki przedostaną się do chronionego obiektu pozostaje nam tylko walka z nimi z użyciem chemicznych środków dezynsekcyjnych. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest opryskiwanie powierzchni preparatem owadobójczym.

Oprysk pomieszczeń produkcyjnych powinien być stosowany tylko w czasie przerw technologicznych a wszelkie produkty żywnościowe powinny być usunięte z pomieszczenia. Po wykonaniu zabiegu, a przed ponownym wprowadzeniem żywności powinny zostać wdrożone procedury mycia i dezynfekcji. Są to czynności pracochłonne i kłopotliwe dlatego warto uświadomić właścicielowi wagę działań profilaktycznych.

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Zabieg dezynsekcji kończy się zawsze oceną skuteczności naszych działań. Pierwsze opinie płyną zawsze od właściciela obiektu, który jest najbardziej zainteresowany rezultatem naszej pracy. Bardzo pomocne spostrzeżenia pochodzą od personelu, który przebywa najdłużej na obiekcie i jest najlepiej zorientowany czy pozbyliśmy się z jego terenu owadów. Jednak jedyną i najbardziej wiarygodną metodą jest dalsza kontynuacja monitorowania.

Jeśli w urządzeniach monitorujących nadal pojawiają się szkodniki, mimo założonego czasu na ich wyeliminowanie, wówczas musimy zabieg powtórzyć. Należy wówczas zastosować preparat którego substancja czynna będzie z innej grupy środków chemicznych.

Czasem potrzebna jest zmiana techniki wykonania zabiegu. Opryskiwanie można zamienić (czasem uzupełnić w wybranych punktowo miejscach) na trutki pokarmowe w postaci żelu.

OCHRONA BUDYNKÓW PRZED SZKODNIKAMI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
ODPOWIEDAMY NA WSZYSTKIE ZAPYTANIE W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

MASZ PROBLEM Z SZKODNIKAMI ?
skontaktuj SIĘ Z NAMI Z POMOCĄ PONIŻSZEGO FORMULARZA A POMOŻEMY CI GO ROZWIĄZAĆ.